Ceremonieel

Naturalisaties

Een naturalisatieceremonie is een bijzondere ceremonie voor mensen die Nederlander worden. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de betekenis van de Nederlandse nationaliteit centraal staat.

Aan de Naturalisatieceremonie gaat een lang proces met veel voorbereidingen vooraf. Daarin moeten de kandidaten een inburgeringstoets afleggen. Tijdens de Naturalisatieceremonie leggen ze een ‘verklaring van verbondenheid’ af. Daarna zijn de kandidaten pas echt Nederlander en mogen ze een paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Koninklijke onderscheidingen

Om voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te komen moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet men zich geruime tijd onafgebroken en op vrijwillige basis inspannen voor de samenleving, een voortrekkersrol vervullen of een voorbeeld zijn voor anderen. Op het gebied van werk moet men werkzaamheden verrichten die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben of een zeer uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

Een Gemeentelijke onderscheiding

De gemeente waardeert het werk dat personen, verenigingen en stichtingen doen voor de gemeente en de plaatselijke gemeenschap. Men kan voor een Gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komen als men een lange tijd op vrijwillige basis verdiensten voor de gemeente of plaatselijke samenleving heeft verricht, een voorbeeldfunctie voor anderen is, of een voortrekkersrol vervult. De te onderscheiden persoon hoeft niet in de gemeente te wonen.

Naturalisaties, jubilea en onderscheidingen

20142015
Uitgereikte Gemeentelijke onderscheidingen22
Uitgereikte Koninklijke onderscheidingen87
Uitgereikte bronzen medailles aan redders van drenkeling*-3
Nieuwe Nederlanders4984

* Uitgegeven door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD)

20142015
Bezoeken 60-jarige bruidsparen1010
Bezoeken 65-jarige bruidsparen2-
Bezoeken 70-jarige bruidsparen-1
Bezoek aan 100-jarigen43
Bezoek aan 101-jarigen-1

U bent hier