Dienstverlening

Aan de loketten

In de hal van het gemeentehuis kan men op afspraak terecht voor alle diensten en producten zoals burgerzaken, sociale zaken en (ver)bouwplannen.

Digitale dienstverlening

Steeds meer zaken zijn digitaal te regelen via www.pijnacker-nootdorp.nl. Inwoners kunnen alle dagen van de week, 24 uur per dag, terecht bij het digitale loket op deze website. Om een verhuizing door te geven, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te vragen of een bewijs van Nederlanderschap aan te vragen. Digitaal producten aanvragen kan met behulp van DigiD en eHerkenning.

Uit de benchmark digitale dienstverlening 2014, uitgevoerd door EY, blijkt dat Pijnacker-Nootdorp goed scoort ten aanzien van digitale dienstverlening. Op de landelijke ranglijst van gemeenten staat Pijnacker-Nootdorp zelfs op de 12de plaats.

Onze ‘digitale producten:20142015
Verhuizing naar Pijnacker-Nootdorp7531149
Automatische Incasso443664
Doorgeven wijziging eigen inkomsten380483

Bezwaar

In 2014 zijn 109 nieuwe bezwaarschriften ingekomen. Daarvan zijn er 31 gegrond verklaard, 45 ongegrond en 38 op andere wijze afgedaan (dat wil zeggen ingetrokken, niet-ontvankelijk verklaard of onbevoegd). Een aantal bezwaren hadden een doorlooptijd naar 2015.

Voor 2015 geldt dat er 159 nieuwe bezwaarschriften zijn ingekomen. Hiervan zijn er  7  gegrond verklaard, 40 ongegrond en 21 op andere wijze afgedaan (ingetrokken, niet-ontvankelijk verklaard of onbevoegd). Een aantal bezwaren hadden een doorlooptijd naar 2016.

Klachten

Er zijn in 2014 65 klachten behandeld en in 2015 64. Dat waren er in 2013 nog 91.

Van deze klachten werden in 2014 in totaal 22 klachten ongegrond verklaard en 33 klachten (deels) gegrond verklaard. De rest van de klachten is op andere wijze afgedaan (ingetrokken, niet-ontvankelijk verklaard of onbevoegd). Een groot deel van de klachten ging in 2014 over te late/trage afhandeling van correspondentie.

In 2015 werden 17 klachten ongegrond verklaard, 26 klachten gegrond en 12 klachten deels gegrond. De rest van de klachten is op andere wijze afgedaan. Een groot deel van de klachten ging in 2015 over de wijze van dienstverlening.

In 2014 zijn er 11 verzoeken ingediend bij de Nationale Ombudsman, waarvan er 10 niet in behandeling zijn genomen c.q. zijn doorgezonden naar het juiste loket (bijvoorbeeld Belastingdienst). Het 11e verzoek is als klacht intern (bij afdeling Ontwikkeling) in behandeling genomen.

U bent hier